Save the Date

Geplaatst op 16/02/2012

Op 2 mei 2012 organiseert Future for Life, op initiatief van de Landelijke Alumniraad, een Landelijke Reünie. Dit naar aanleiding van het grote succes van de allereerste Landelijke Reünie op 10-10-2010. De toen 150 aanwezige alumni genoten van de diverse educatieve workshops, sport & spel en een feest. Dit samenkomen zorgde voor een groot gevoel van verbondenheid tussen al deze jongeren.

Met deze Landelijke Reünie spelen we in op een breed gedeelde behoefte onder oud-leerlingen om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en ervaringen te delen. Kom allemaal!