JAR Tilburg weer van start

Geplaatst op 11/11/2011

Op donderdag 3 november is de Jongerenadviesraad Tilburg weer van start gegaan! 12 jongeren uit de wijk Stokhasselt in Tilburg zijn de uitdaging aangegaan om dit jaar zelf een thema te bedenken waaruit zij een advies willen uitbrengen aan de woningcoörperatie Wonen Breburg en de gemeente Tilburg.  

Ieder jaar brengt de jongerenadviesraad (JAR) een advies uit waar de gemeente en Wonen Breburg mee aan de slag kunnen gaan. Vorig jaar was het thema jongeren en schulden. De JAR heeft destijds geadviseerd om een festival met dit als thema te organiseren. Dit plan werd goedgekeurd en de jongeren mogen het nu zelf gaan regelen en krijgen daarvoor een budget van 1000,-.   

Tijdens de eerste vergadering dit jaar werd duidelijk dat iedereen hetzelfde idee voor ogen heeft, namelijk; 'veiligheid in de wijk'. Tijdens de brainstorm zijn er veel ideeen opgedaan en zijn er al plannen gemaakt om bijvoorbeeld de brandweer, de politie en buurtbewoners te bezoeken. Het is weer een geweldige uitdaging en de JAR gaat ook dit jaar weer aan de slag met een belangrijk thema waar de wijk weer beter van wordt!